Nieuws

De digitale tool is klaar!

De digitale tool is klaar!

House2Start heeft samen met hogeschool Saxion het initiatief genomen om te komen tot een laagdrempelige beoordelingsmethodiek voor het kwantificeren van de circulariteit van woningen.

De Nederlandse overheid heeft het voornemen om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Het thema circulariteit krijgt daarom ook in de bouw steeds meer aandacht.

Om het circulair bouwen in een stroomversnelling te brengen, is de ontwikkeling van een handzame, laagdrempelige methode om de circulariteit van gebouwen te meten en beoordelen van essentieel belang. Een dergelijke methode kan worden gebruikt om verschillende materiaal- en ontwerpkeuzes te toetsen, en daarmee de circulariteit van gebouw(concepten) te verhogen.

Saxion Hogeschool, House2Start, Primum en De Mors hebben samengewerkt aan het KIEM-cie project: Ontwikkeling van een praktijkgerichte beoordelingsmethode voor het kwantificeren van de circulariteit van gebouwen: Casus starterswoning House2Start.
De volgende drie stappen zijn daarin doorlopen:

  1. Ontwerp van een berekeningsmethode. Hierbij wordt expliciet aansluiting gezocht bij bestaande methoden en initiatieven. Zie Hoofdstuk 2 van de Eindrapportage KIEM.CIE.04.019.
  2. Ontwerp van een digitale tool die de toepassing van de methode gebruiksvriendelijk maakt. Zie hoofdstuk 3.
  3. Validatie van de methode en de tool, met als casus House2Start. Zie hoofdstuk 4.

Wilt u meer weten over de digitale tool? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Twan Rovers van het lectoraat Sustainable Building Technology (SBT) van Saxion.