Het huis

Dit is mijn toekomst

Het huis

De filosofie

Het huis moet overal kunnen staan. Eenvoud, slim en betaalbaar zijn sleutelbegrippen. Een volwaardige woning die voldoet aan het bouwbesluit. Industrialisatie van het bouwproces is de basis. Denken in kringlopen is vanzelfsprekend. De benodigde energie voor verwarming, warmwater en ventilatie is gedekt. De woningen hebben een A++++ label. De gevel kan qua kleur en opbouw verschillen. Wonen aan een intiem pleintje of met terrassen aan een collectieve binnentuin of kleine individuele tuinen.

De bouwsector is voor de helft verantwoordelijk voor het grondstoffengebruik en voor 11% van de totale CO2-uitstoot. House2Start werkt met concrete en meetbare prestaties om energie- en grondstoffen te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen.

 

Industrialiseren

Onze standaard modellen worden gebouwd door onze vaste co-maker. Vaste leveranciers leveren ‘op tijd en op maat’ de materialen en bouwcomponenten in de fabriek. Geen afval, minder CO2-uitstoot en uitstoot van stikstofoxide (NO), minder fouten en geen onwerkbaar weer! Dit zal leiden tot kostenreductie en kwaliteitsverbetering.

 

Circulair

Compact bouwen

Compact bouwen

Compact bouwen levert de allerbelangrijkste besparing op ten opzichte van een ‘normale’ eengezinswoning. Minder grondstoffen en minder energieverbruik.

Technische kringlopen

Technische kringlopen

Al onze woningen krijgen een grondstoffenpaspoort. We hebben dan in beeld welke materialen zijn toegepast. De producten en materialen in de technische kringloop zijn beperkt beschikbaar en willen we zo lang mogelijk laten ‘circuleren’.

Biologische kringlopen

Biologische kringlopen

Waar mogelijk passen we producten en materialen toe die een biologische oorsprong hebben. De producten en materialen zijn dan gemaakt van hernieuwbare grondstoffen.

 

Klimaatneutraal

De energie vraag is beperkt door zwaar te isoleren, slim te ventileren en minder energieverbruik te stimuleren. Standaard krijgen onze woningen een A++++ label. Dit betekent dat het gebouw-gebonden energieverbruik nul is.

Voor een betere toekomst!

Wonen en leven

Ik ben starter

Samenwerken en investeren

Ik ben grondeigenaar