Wij zijn grondeigenaar

Wij willen een duurzame leefomgeving!

Ik ben grondeigenaar

Onze droom

Wij willen snel inspelen op de veranderende behoeften. De behoefte aan betaalbare huizen. Huizen voor starters. Voor één- of tweepersoonshuishoudens of kleine gezinnen. De grotere bestaande voorraad moet beschikbaar komen voor gezinnen. Wij willen de doorstroming op gang brengen.

 

Snelheid

De modellen van House2Start zijn volledig ontwikkeld. Met de bouw van het prototype is alles uitgetest. Het huis is door de vorm nagenoeg overal stedenbouwkundig inpasbaar. Door de volledige industrialisatie is de voorbereidings- en productietijd super snel.

 

Leefbaarheid

Ontgroenen en vergrijzen van dorpen en hele wijken in de steden levert zeer grote problemen op. Toevoeging van huizen voor starters zal de betaalbaarheid van maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid van de wijken vergroten. Samen leven betekent elkaar helpen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Waarde

De grondeigenaar krijgt een marktconforme grondwaarde. House2Start zorgt voor de ontwikkeling van de locatie en de realisatie. De modellen hebben een grondstoffenpaspoort en we brengen de waarde van de grondstoffen in de tijd in beeld. Niet afschrijven maar activeren!

Reductie uitstoot

Industrieel bouwen vermindert de uitstoot van CO2 en stikstof. Wij doen verder onderzoek naar een verlaging van de MPG en hebben een laagdrempelige beoordelingsmethode ontwikkeld voor het kwantificeren van de circulariteit.

Zekerheid

Investeerders krijgen de garantie volgens Woningborg. Elke woning krijgt een digitaal kwaliteitsdossier. De modellen van House2Start zijn zeer onderhoudsarm. Het netto rendement is dan ook hoger dan gemiddeld! House2Start kijkt naar de lange termijn. Total Cost of Ownership!

 

Interesse?

Bel of stuur een bericht

06 53 89 11 58

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.