Ik ben grondeigenaar

Ik wil een duurzame leefomgeving!

Ik ben grondeigenaar

Mijn droom

Ik wil snel inspelen op de veranderende behoeften. De behoefte aan betaalbare huizen. Huizen voor starters. Zodat bestaande huizen weer beschikbaar komen voor gezinnen en de verhuisketen op gang komt. De huizen zijn mogelijk in de toekomst te verplaatsen. Stedenbouwkundig inpasbaar en de grond krijgt een goede waarde.

Snelheid

House2Start is volledig ontwikkeld. Met de bouw van het prototype is alles uitgetest. Het huis is door de vorm nagenoeg overal stedenbouwkundig inpasbaar. Door de volledige industrialisatie is de productietijd super snel. Onafhankelijk van weersinvloeden. Het huis wordt in 1 dag op de locatie gemonteerd en in een aantal weken afgewerkt!

Leefbaarheid

Ontgroenen en vergrijzen van dorpen en hele wijken in de steden levert zeer grote problemen op. Toevoeging van huizen voor starters zal de betaalbaarheid van maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid van de wijken vergroten. Samen leven betekent elkaar helpen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Waarde

De grondeigenaar krijgt een marktconforme grondwaarde. House2Start zorgt voor de ontwikkeling van de locatie en de realisatie. De huizen worden overgedragen aan een corporatie of private belegger. House2Start verzekert de afname en verzorgt voor de private belegger de verhuur en het beheer.

Reductie uitstoot

Modulair bouwen met hout vermindert de uitstoot van CO2. House2Start is energieneutraal (EPC=0). De stikstofuitstoot is zeer beperkt door minimale transportbewegingen naar de bouwlocatie.

Zekerheid

Investeerders krijgen een 10-jarige garantie. Elke woning krijgt een onderhoudsboekje. House2Start is zeer onderhoudsarm. Het netto rendement is dan ook hoger dan gemiddeld! House2Start kijkt naar de lange termijn. Total Cost of Ownership!

Interesse?

Bel of stuur een bericht

06 53 89 11 58

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.