Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor House2Start B.V. staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten, producten en oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit, wederzijds respect en vertrouwen.

Integriteit, respect en vertrouwen; voorwaarden voor het handelen van House2Start

  1. House2Start B.V. is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
  2. De door u verstrekte persoonsgegevens zijn in beginsel alleen beschikbaar voor House2Start B.V.
  3. Indien u mee doet aan een door House2Start B.V. georganiseerde online enquête dan kunnen uw gegevens worden gedeeld met derden. Wij zullen vooraf duidelijk aangeven voor welke doeleinden uw verstrekte informatie wordt gebruikt en met wie wij uw verstrekte informatie delen.
  4. Indien u geen informatie over diensten of producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken.
  5. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat House2Start B.V. zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die House2Start B.V. jegens u is aangegaan, worden zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
  6. U hebt de mogelijkheid om aan House2Start B.V. te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en deze gegevens – bij eventuele onjuistheden – te laten corrigeren. Een overzicht van gegevens kunt u schriftelijk aanvragen.
  7. House2Start B.V. maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring op websites en apps. Meer informatie over de cookies waar wij gebruik van maken vindt u in ons cookie-statement.
  8. House2Start B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier bedoelde gegevens van gebruikers.

Minderjarigen

  1. Als u jonger dan 16 jaar bent, heeft u de toestemming van uw ouders nodig om uw persoonsgegevens te verstrekken aan House2Start B.V. Indien u jonger dan 16 jaar bent kunnen uw ouders ook altijd de gegevens die u aan ons hebt verstrekt aanpassen of verwijderen.

Vragen en contact

Indien u vragen heeft over het privacy beleid dan kunt u contact met ons op nemen via info@house2start.nl of per post naar: House2Start B.V., Klaterstraat 11, 8167 ND Oene.

Voor een betere toekomst!

Wonen en leven

Ik ben starter

Samenwerken en investeren

Ik ben grondeigenaar