De filosofie

De filosofie

De filosofie

Het huis moet overal kunnen staan. Eenvoud, slim en betaalbaar zijn sleutelbegrippen. Een volwaardige woning die voldoet aan het bouwbesluit. Industrialisatie van het bouwproces is de basis. Denken in kringlopen is vanzelfsprekend. De benodigde energie voor verwarming, warmwater en ventilatie is gedekt. De woningen hebben een A++++ label. De gevel kan qua kleur en opbouw verschillen. Wonen aan een intiem pleintje of met terrassen aan een collectieve binnentuin of kleine individuele tuinen.

De bouwsector is voor de helft verantwoordelijk voor het grondstoffengebruik en voor 11% van de totale CO2-uitstoot. House2Start werkt met concrete en meetbare prestaties om energie- en grondstoffen te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen.

 

Voor een betere toekomst!

Wonen en leven

Ik ben starter

Samenwerken en investeren

Ik ben grondeigenaar