De filosofie

De filosofie

De filosofie

Het huis moet overal kunnen staan. Verplaatsbaar. Eenvoud, slim en betaalbaar zijn sleutelbegrippen. Een volwaardige woning die voldoet aan het bouwbesluit. Industrialisatie van het bouwproces is de basis. Denken in kringlopen is vanzelfsprekend. Het energiedak levert alle benodigde energie. De gevel kan qua kleur en opbouw verschillen. Wonen aan een intiem pleintje of met terrassen aan een collectieve binnentuin.

Voor een betere toekomst!

Wonen en leven

Ik ben starter

Samenwerken en investeren

Ik ben grondeigenaar