Reductie uitstoot

Reductie uitstoot

Reductie uitstoot

Industrieel bouwen vermindert de uitstoot van CO2 en stikstof. Wij doen verder onderzoek naar een verlaging van de MPG en hebben een laagdrempelige beoordelingsmethode ontwikkeld voor het kwantificeren van de circulariteit.

Voor een betere toekomst!

Wonen en leven

Ik ben starter

Samenwerken en investeren

Ik ben grondeigenaar