Leefbaarheid

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Ontgroenen en vergrijzen van dorpen en hele wijken in de steden levert zeer grote problemen op. Toevoeging van huizen voor starters zal de betaalbaarheid van maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid van de wijken vergroten. Samen leven betekent elkaar helpen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Voor een betere toekomst!

Wonen en leven

Ik ben starter

Samenwerken en investeren

Ik ben grondeigenaar