Energieneutraal

Energieneutraal

Energieneutraal

De opgewekte zonne-energie is in principe voldoende voor verwarming, bereiding van het warme tapwater, de ventilatie en apparatuur en verlichting. De jaarlijkse energieopbrengst bedraagt gemiddeld 4.750 kWh². Iedereen bepaalt zelf de energiebehoefte en bij welke energieleverancier die behoefte wordt ingekocht.

Voor een betere toekomst!

Wonen en leven

Ik ben starter

Samenwerken en investeren

Ik ben grondeigenaar