Energieneutraal

Energieneutraal

Energieneutraal

De opgewekte zonne-energie is voldoende voor verwarming, bereiding van het warme tapwater, en de ventilatie. Alle woningen hebben een A++++ label. De woonlasten zijn daarmee aanzienlijk lager dan voor een gemiddelde woning.

 

Voor een betere toekomst!

Wonen en leven

Ik ben starter

Samenwerken en investeren

Ik ben grondeigenaar