Nieuws

Koopovereenkomst met Hervormde Gemeente Oene is gesloten

Koopovereenkomst met Hervormde Gemeente Oene is gesloten

Gisteravond sloten de Hervormde Gemeente te Oene en House2Start de koopovereenkomst voor de gronden voor een nieuwe woonwijk met 39 duurzame woningen in Oene. Aansluitend ondertekende wethouder Martijn Kerkmans namens de gemeente Epe de anterieure overeenkomst met House2Start.

“Vanuit de samenwerking tussen initiatiefnemer en de gemeente Epe is een mooi plan ontstaan met een hoog aandeel betaalbare woningen. Ik ben dan ook erg blij met de voorgenomen ontwikkeling die een impuls geeft aan de leefbaarheid in het dorp Oene”, aldus wethouder Kerkmans.

Eind 2020 heeft de grondeigenaar – de Hervormde Gemeente te Oene – een intentieovereenkomst met House2Start gesloten. Vervolgens is House2Start actief aan de slag gegaan en is in samenwerking met de gemeente Epe een ambitieus stedenbouwkundig plan tot stand gekomen. Het programma is mede gebaseerd op een interessepeiling onder de Oener bevolking. Vanaf het voorjaar 2023 konden gegadigden uit Oene en omgeving zich voorinschrijven. Inmiddels hebben zich 35 starters, 13 senioren en 21 doorstromers ingeschreven als belangstellenden.

Betaalbare huisvesting

De ambitie van House2Start is om door industrialisatie duurzame en betaalbare woonoplossingen aan te dragen. House2Start heeft vanaf de start de voortgang besproken met de bouwcommissie van de Hervormde Gemeente in Oene. Een unieke samenwerking waarin de Hervormde Gemeente volop heeft kunnen meedenken. De Hervormde Gemeente in Oene wil op deze manier graag meewerken aan een plan om betaalbare huisvesting in Oene mogelijk te maken, zodat de Oenenaar ook in het dorp kan blijven wonen. Het aanbieden van betaalbare huisvesting ziet zij in het verlengde van haar diaconale taken. De Hervormde Gemeente in Oene heeft daarom het recht van eerste koop op de sociale huurwoningen die binnen dit plan worden gerealiseerd.

Christiaan Kats, directeur van House2Start: “Ik ben als Oenenaar bijzonder trots dat het ons is gelukt om samen met de Hervormde Gemeente deze locatie tot ontwikkeling te brengen. Er is veel te lang niet gebouwd in het dorp. Veel jongeren zijn in de afgelopen periode weggetrokken. Dat zet de leefbaarheid en voortbestaan van onze vele verenigingen, de scholen, het Kulturhus en de winkels onder druk. Met deze nieuwe woningen krijgen veel jongeren een kans om in Oene zelfstandig te gaan wonen, kunnen senioren in Oene een nieuwe en geschikte plek krijgen en gezinnen doorstromen.”