Nieuws

Video van Platform CB’23 over kernmeetmethode circulariteit in de bouw

Video van Platform CB’23 over kernmeetmethode circulariteit in de bouw

Platform CB’23 (Circulair Bouwen 2023) heeft een leidraad geschreven voor een aanzet voor een kernmeetmethode voor circulariteit in de bouw. Voor het gebruik van de CB’23 kernmethode is een generieke dataset opgebouwd.

Het actieteam “Meten” van CB’23 is begin 2021 gestart met een aantal pilotprojecten.

Primum heeft de digitale Circle tool – ontwikkeld door Saxion Hogeschool, House2Start, Primum en De Mors – ingebracht. De eigen Circle tool past binnen de rekenmethodiek van CB’23.

Voor het actieteam “Meten” was het een welkome aanvulling. House2Start heeft al een breed inzicht in de milieu-impact van haar modellen.

Bij de ontwikkeling van House2Start prototype 2.0 zullen we alle ervaringen en kennis uit dit leertraject meenemen. We zullen nog beter gaan kijken naar demontage en losmaakbaarheid. Door mee te doen aan zulke pilotprojecten kunnen we onze kennis delen en in gesprek blijven om te komen tot een eerlijke en laagdrempelige beoordelingsmethode.

Een methode waarbij bijvoorbeeld de positieve opslagcapaciteit van CO₂ in hout wel wordt meegeteld. De biogene koolstof telt nu nog niet mee in de duurzaamheidsprestaties van gebouwen.

House2Start werkt veel met hout omdat het vele voordelen kent, maar ook omdat het uit een hernieuwbare bron komt. Hout kan in principe levenslang meegaan. Zeker als we goed nadenken over de losmaakbaarheid. De vastgelegde koolstof komt dan niet weer terug in de atmosfeer.

Dat moet natuurlijk wel in de definitieve berekeningstool worden meegenomen.