Nieuws

Meten van circulariteit

Meten van circulariteit

Ontwikkeling van een praktijkgerichte beoordelingsmethode voor het kwantificeren van de circulariteit van gebouwen: Casus starterswoning House2Start

Met het oog op het voornemen van de Nederlandse overheid om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren, krijgt het thema circulariteit ook in de bouw steeds meer aandacht. Waar het voorheen vaak bij het uitspreken van ambities bleef, weten inmiddels steeds meer partijen in de bouw hieraan (prototypisch) een concrete invulling te geven.

Om het circulair bouwen in een stroomversnelling te brengen, is de ontwikkeling van een handzame, laagdrempelige methode om de circulariteit van gebouwen te meten en beoordelen van essentieel belang. Een dergelijke methode kan dan worden gebruikt om verschillende materiaal- en ontwerpkeuzes te toetsen, waaronder verschillende verbindingstechnieken.

Saxion Hogeschool, House2Start, Primum en De Mors werken in dit project samen, waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

Dit project wordt uitgevoerd met behulp van de subsidieregeling KIEM-ce, van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.