Projecten

Aan de slag!

Projecten

Projecten

De realiteit

Wij zijn in gesprek met corporaties, gemeenten, ontwikkelaars en beleggers. In eerste instantie in Oost Nederland. Zijn er op korte termijn locaties beschikbaar om House2Start snel te realiseren? Er is een zeer grote behoefte aan betaalbaar wonen. Zijn de beleidsbepalers in staat om hier snel op in te spelen? Wij denken van wel!

Prototype

We vinden het heel normaal dat een nieuw automodel eerst getest wordt voordat deze wordt geïntroduceerd. Waarom gebeurt dat dan niet met een woning?

Wij doen dat wel! Van elk nieuw model maken we eerst een prototype. Het prototype van House2Start is in oktober 2017 in Deventer op het terrein van het business innovatie centrum De Gasfabriek geplaatst. Er worden verschillende testen en simulaties uitgevoerd. De verkregen data wordt vervolgens gebruikt om het model te verbeteren.

 

House2Start zal vanaf het voorjaar 2018 voor de markt beschikbaar zijn.

Voor een betere toekomst!

Wonen en leven

Ik ben starter

Samenwerken en investeren

Ik ben grondeigenaar